Cennik

Cennik Kancelarii

Ryczałtowy

Polegający na określeniu z góry sumy wynagrodzenia. Taki sposób rozliczania jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy, w szczególności udzielenie porady prawnej, sporządzenie pisma procesowego, wniosku, sporządzenie opinii prawnej itp.

Godzinowy

Polegający na ustalaniu wysokości wynagrodzenia w zależności od poświęconego czasu na wykonanie danego zadania, którego długości nie można oszacować z przyczyn niezależnych od Nas. Taki system wynagrodzenia stosowany jest przede wszystkim przy stałej obsłudze prawnej osób prawnych.

Sprawy sądowe

Podstawą wynagrodzenia jest umowa z klientem. Jego wysokość jest ustalona w oparciu o charakter zlecenia, złożoność sprawy, czasochłonność.

Stawki

Wynagrodzenie nie obejmuje wydatków związanych ze sprawą ponoszonych przez klienta takich jak wpis sądowy czy koszty opinii biegłego.

Porady

Ceny porad wahają się w zależności od konkretnego
stanu fak
tycznego, stopnia skomplikowania sprawy i poświęconego czasu.

Sprawy sądowe

Podstawą wynagrodzenia jest umowa z klientem. Jego wysokość jest ustalona w oparciu o charakter zlecenia, złożoność sprawy, czasochłonność. Z uwagi na różnorodność spraw sądowych, stanów faktycznych, prawnych i zakresu roszczeń jakich dochodzi Klient ustalenie uniwersalnego cennika jest bardzo trudne. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i wyobrażeniom dotyczącym honorarium adwokata wskazać należy, że w typowych sprawach cywilnych o zapłatę (np. z tytułu zaległego czynszu, z tytułu umowy sprzedaży itp.) przy ustalaniu wygrodzenia za podstawę przyjmuję stawki minimalne wynagrodzenia adwokackiego określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r.  w sprawie opłat za czynności adwokackie

Stawki

Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy: 1) do 500 zł – 90 zł; 2) powyżej 500 zł do 1.500 zł – 270 zł; 3) powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 900 zł; 4) powyżej 5.000 zł do 10.000 zł – 1.800 zł; 5) powyżej 10.000 zł do 50.000 zł – 3.600 zł; 6) powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 5.400 zł; 7) powyżej 200.000 zł do kwoty 2.000.000,00 zł – 10.800 zł, powyżej 2.000.000,00 zł do 5.000.000,00 zł 15.000,00 zł. 

Do w/w stawek należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %. Wynagrodzenie nie obejmuje wydatków związanych ze sprawą ponoszonych przez klienta takich jak wpis sądowy czy koszty opinii biegłego, a także koszt dojazdu na rozprawę do właściwego sądu  poza obszar Wrocławia.  

 

 

Porady

Ceny porad wahają się w zależności od konkretnego stanu faktycznego, stopnia skomplikowania sprawy i poświęconego czasu. Koszt standardowej porady prawnej nieprzekraczającej 1 godziny wynosi 200 PLN netto.  W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy wynagrodzenie za poradę wliczane jest do honorarium za prowadzenie sprawy.

Skontaktuj się z nami w celu konsultacji

Wypełnij poniższy formularz do konsultacji


Andrzej Rajczakowski

Głównym celem Kancelarii jest świadczenie usług na najwyższym poziomie. Kancelaria zapewnia profesjonalną, kompleksową obsługę prawną, gwarantując skuteczną ochronę Państwa interesów.

adwokat, kancelaria adwokacka, prawo karne, prawo karne wykonawcze, prawo karne skarbowe, sprawy cywilne, prawo gospodarcze,

TOP