Andrzej Rajczakowski

Kancelaria Adwokacka

Wierzę w Sprawiedliwość

Jestem od roku 2011  członkiem Izby Adwokackiej we Wrocławiu, a także absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (2002 r.). Edukację prawniczą rozpocząłem na Wydziale Prawa- Juristische Fakultaet- Europa-Universitaet ,,Viadrina” we Frankfurcie nad Odrą. W trakcie studiów w Niemczech zacząłem naukę na Wydziale Prawa i Administracji partnerskiej uczelni w Poznaniu  (Uniwersytet Adama Mickiewicza). 

Efektywne rozwiązania

Kancelaria udziela porad prawnych, reprezentuje głównie  klientów indywidualnych i podmioty gospodarcze przed sądami wszystkich instancji, Sądem Najwyższym oraz organami administracji, prowadzi także obsługę prawną spółek, fundacji i stowarzyszeń oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Obsługa firm

Obsługa osób fizycznych

Współpraca z adwokatami

Zakres usług

Sprawy z zakresu postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Prawo Cywilne

Prawo Gospodarcze

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Prawo Pracy

Pozwól naszemu zespołowi doświadczonych adwokatów zająć się Twoimi sprawami prawnymi i reprezentować Cię w sądzie.

Sprawy sądowe

Podstawą wynagrodzenia jest umowa z klientem. Jego wysokość jest ustalona w oparciu o charakter zlecenia, złożoność sprawy, czasochłonność.

Stawki

Wynagrodzenie nie obejmuje wydatków związanych ze sprawą ponoszonych przez klienta takich jak wpis sądowy czy koszty opinii biegłego.

Porady

Ceny porad wahają się w zależności od konkretnego
stanu fak
tycznego, stopnia skomplikowania sprawy i poświęconego czasu.

Cennik Kancelarii

W Kancelarii obowiązują dwa sposoby ustalania wynagrodzenia:
Ryczałtowy polegający na określeniu z góry sumy wynagrodzenia oraz godzinowy polegający na ustalaniu wysokości wynagrodzenia w zależności od poświęconego czasu na wykonanie danego zadania, którego długości nie można oszacować z przyczyn niezależnych od Nas.

Kontakt z Kancelarią


Cennik

W Kancelarii obowiązują dwa sposoby ustalania wynagrodzenia:
ryczałtowy oraz godzinowy.

Sprawy sądowe

Podstawą wynagrodzenia jest umowa z klientem. Jego wysokość jest ustalona w oparciu o charakter zlecenia, złożoność sprawy, czasochłonność.

Stawki

Wynagrodzenie nie obejmuje wydatków związanych ze sprawą ponoszonych przez klienta takich jak wpis sądowy czy koszty opinii biegłego.

Porady

Ceny porad wahają się
w zależności od konkretnego
stanu fak
tycznego, stopnia skomplikowania sprawy i poświęconego czasu.

Nasz zespół

Andrzej Rajczakowski

KLASYCZNY ADWOKAT

jANUSZ DZBANUSZ

ADWOKAT KORPORACYJNY

Dawid Krajm

EKSPERT KRYMINALISTYKI

Skontaktuj się z nami w celu konsultacji

Wypełnij poniższy formularz do konsultacji

Andrzej Rajczakowski

Głównym celem Kancelarii jest świadczenie usług na najwyższym poziomie. Kancelaria zapewnia profesjonalną, kompleksową obsługę prawną, gwarantując skuteczną ochronę Państwa interesów.

adwokat, kancelaria adwokacka, prawo karne, prawo karne wykonawcze, prawo karne skarbowe, sprawy cywilne, prawo gospodarcze,

TOP