Kancelaria

Polityka prywatności

Kancelaria Andrzej Rajczakowski zobowiązuje się do zachowania prywatności i poufności. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje informacje, które Kancelaria otrzymuje z zapytań otrzymanych za pośrednictwem strony internetowej. 

 

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka adwokat Andrzej Rajczakowski, z siedzibą  we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 33a/3, 53-672 Wrocław.  Dane osobowe zbierane przez  w/w Kancelarię adwokata Andrzeja Rajczakowskiego  przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Kancelaria Adwokata Andrzeja Rajczakowskiego ( zwana dalej Kancelarią)  zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych. 

W ramach swojej działalności  Kancelaria  zbiera i przetwarza dane osobowe: 

(1) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię  jako administratora danych: w celu świadczenia szeroko rozumianych  usług prawniczych na rzecz Klientów, a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną rajczakowski.eu (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

(2) w celu wykonywania umów zawieranych przez  Kancelarię z klientami,  jak i  innymi podmiotami współpracującymi z Kancelarią (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

(3) w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Kancelarią (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Przetwarzamy dane osobowe również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt z klientem, przekazywanie informacji potrzebnych do wykonania usługi, o wydarzeniach i działalności  Kancelarii. Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług pomocy prawnej uregulowane jest w umowach zawieranych z klientami lub w ogólnych warunkach dot. świadczenia usług prawnych.  

Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie przysługuje klientowi prawo dostępu do jego danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia pomocy prawnej. Jeżeli klient udzielił zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może ją wycofać w każdym momencie, jednakże wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem. 

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez  Kancelarię danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). 

Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez  Kancelarię jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

Kiedy kontaktujecie się Państwo się z Kancelarią Andrzej Rajczakowski za pośrednictwem tej strony internetowej, prosimy jedynie  o podanie krótkiej  informacji o Państwa potrzebach prawnych.   Podane informacje zostaną sprawdzone przez Kancelarię Andrzej Rajczakowski w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.  Wszelkie następujące dane osobowe, które mogą zostać udostępnione adwokatowi lub kancelarii podczas przeglądania lub poruszania się po stronie, będą traktowane jako poufne: 
  • Imię i nazwisko 
  • Firma, adres domowy, pocztowy lub inny adres fizyczny 
  • Inne informacje kontaktowe, na przykład numer telefonu, numer faksu, adres e-mail i inne podobne informacje 
  • Tytuł lub stanowisko w firmie lub organizacji 
  • Zawód 
  • Wszelkie inne informacje dostarczone przez Ciebie, abyśmy mogli ocenić, czy jesteśmy w stanie Państwu pomóc.

    Kancelaria  zapewnia możliwość wyrażenia zgody lub odmowy podania danych osobowych przez Internet.  Kancelaria poinformuje Państwo o celu zbierania danych i nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych osobom trzecim bez uprzedniej zgody. Polityką Kancelarii Andrzej Rajczakowski jest poszanowanie prywatności jej Klientów. W żadnym wypadku Kancelaria Andrzej Rajczakowski nie ujawni informacji dostarczonych przez Państwo żadnej osobie fizycznej, reklamodawcy, sprzedawcy ani żadnemu innemu podmiotowi bez Państwa pisemnej zgody.  Jeśli wysyłacie Państwo korespondencję do Kancelarii Andrzej Rajczakowski, taką jak e-maile lub listy, możemy gromadzić takie informacje w pliku specyficznym dla Państwa. Możemy wykorzystywać informacje zawarte w posiadanym przez nas pliku oraz inne informacje, które uzyskujemy z bieżącego i przeszłego korzystania z witryny w celu oceny problemów lub skarg. 

Potrzebujemy tych informacji, aby zrozumieć Państwa potrzeby i zapewnić lepszą obsługę.  

Nie sprzedajemy, nie handlujemy ani w żaden inny sposób nie przekazujemy podmiotom zewnętrznym Państwa danych osobowych. Nie obejmuje to zaufanych stron trzecich, które pomagają nam w prowadzeniu naszej strony internetowej, prowadzeniu naszej działalności lub obsłudze użytkownika, o ile strony te zgadzają się zachować te informacje w tajemnicy. Możemy również ujawnić Państwa dane, jeśli uważamy, że jest to zgodne z prawem, egzekwowaniem naszych zasad dotyczących witryny lub ochrona naszych lub innych praw, własności lub bezpieczeństwa.  Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z Kancelarią, podmioty przetwarzające dane w imieniu  Kancelarii (na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy. 

Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie  Kancelarii. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza UE, kancelaria zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. 

Kancelaria w związku ze współpracą ze swoimi dostawcami oraz innymi kancelariami prawniczymi, może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi instrukcjami. 

Zastrzegamy sobie prawo, według naszego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania części niniejszej Polityki prywatności w dowolnym czasie i od czasu do czasu, bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie poprawki zostaną opublikowane na tej stronie. Zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z którejkolwiek z tej witryny oznacza, że ​​akceptujesz wszelkie zmiany. 

Nasza strona internetowa może zawierać łącza umożliwiające łatwe odwiedzanie innych interesujących stron internetowych. Te strony osób trzecich mają odrębne i niezależne polityki prywatności. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za treści i działania tych stron, do których prowadzą linki.

Wewnętrznie podejmujemy środki ostrożności, aby chronić Państwa informacje. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby  dane były jak najbardziej bezpieczne, kiedy przesyłacie Państwo informacje za pośrednictwem strony internetowej,  informacje są przesyłane przez Internet za pomocą niezaszyfrowanej wiadomości e-mail, dlatego należy unikać przesyłania wrażliwych, poufnych informacji za pośrednictwem tej witryny. Bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na tę okoliczność i przesyłanie informacji zawierających dane wrażliwe wyłącznie  po uprzednim uzgodnieniu sposobu przekazania danych z pracownikiem Kancelarii.  

Andrzej Rajczakowski

Głównym celem Kancelarii jest świadczenie usług na najwyższym poziomie. Kancelaria zapewnia profesjonalną, kompleksową obsługę prawną, gwarantując skuteczną ochronę Państwa interesów.

adwokat, kancelaria adwokacka, prawo karne, prawo karne wykonawcze, prawo karne skarbowe, sprawy cywilne, prawo gospodarcze,

© Copyright 2021. by fajnestronki

TOP